Menu Zavřeno

Polské kříže

Existují celkem dva. Malý polský kříž a velký polský kříž. Podle legendy se užívali hlavně ve věznicích, kdy si vězeň písmena vepsal na okénko ve dveřích, chráněných mříží a mohl tak komunikovat s vězněm z protější cely.

Velký polský kříž

Polská šifra neboli Velký polský kříž je další klasický způsob šifrování pomocí převodní tabulky. Její základní podoba vypadá následovně:

Když chceme pak zašifrovat konkrétní zprávu využíváme k tomu unikátních tvarů “chlívečků” a teček, které určují polohu písmene. Například slovo A H O J bychom zašifrovali takto:

Pokud chceme dešifrování trochu komplikovat, můžeme prohodit pořadí písmen tak, aby nešly podle abecedy.

TIP: Místo teček a čar se někdy používá také číselné označení. Každému chlívku postupně přidělíme číslo od jedné do deseti a každému písmenu pak čísla od jedné do tří. Písmeno V bychom pak zašifrovali zlomkem 8/2.

Malý polský kříž

Takzvaný malý polský kříž funguje na stejném principu jako ten velký, pouze s tím rozdílem, že tabulka je rozdělena do několika menších.

Jak vidíte, abychom od sebe jednotlivé tabulky odlišili, jsou u dvou z nich puntíky. Do výsledné podoby šifrovaného textu se to pak promítne následovně (dejme tomu, že šifrujeme slovo moudrost):

Díky puntíkům můžeme rozeznat, ve které ze dvou tabulek se písmeno nachází. Stejně tak jako u Velkého polského kříže může být pořadí písmen libovolně proházeno. I zde můžeme použít variantu s čísly.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *