Menu Zavřeno

Tábor 2021

Letos Průzkumníci pořádají opravdický skautský tábor v indiánském stylu. Společně prožijeme devět dní v těsném kontatku s přírodou. Program bude nabitý spoustou her, společným tvořením, povídáním u ohňů a dalším prázdninovým dobrodružstvím. To vše s partou kamarádek a kamarádů z oddílu. Spát budeme v opravdových indiánských tee-pee, bez elektriky a civilizace.

Komu je tábor určen

Tábor připravujeme v první řadě pro naše členy. Máme však i pár volných míst navíc, kterém bychom rádi nabídly pro vaše kamarády. Chcete si vzít na tábor kamaráda nebo kamarádu? Myslíte si, že zapadne do naší party? Je to možné. Bylo by dobré aby byl či byla ve věku 9–13 let.

Jak bude tábor probíhat

Budeme využívat již postavený skautský tábor po skautech ze Studence. K dispozici budeme mít čtyři podsadové stany a několik velkých tee-pee. Na tábořišti dále bude k dispozici polní kuchyně s jídelnou, sprchy, indiánská sauna… Na táboře není přípojka elektrické energie. Pitná voda bude zajištěna z obecního vodovodního řádu, dovážená v barelech na tábořiště.

Vařit si budeme sami v polní kuchyni. Zapojení dětí do přípravy pokrmů zvážíme dle platných epidemických nařízení. Rádi bychom však, abychom se do chodu tábora (včetně vaření) zapojovali všichni – každý úměrně svému věku a zkušenostem. Neočekávejte proto tábor hotelového typu, kdy je účastníkům poskytován kompletní servis.

Termín a místo tábora podrobněji

Na tábor odjedeme v pátek 30. 7. v odpoledních hodinách společně z Liberce. Zavazadla pojedou doprovodným vozidlem, účastníci pak hromadnou dopravou. Oficiální část tábora skončí v sobotu 7. 8. závěrečným táborovým ohněm, na který jsou srdečně zváni rodiče. Následovat bude neformální večer – vyprávění zážitků, bourání některých táborových staveb, posezení u ohně, opékání buřtů a pod. Budeme rádi, pokud společně s námi na tábořišti zůstanete přes noc a v neděli nám pomůžete s dobalením tábora. Přepsat bude možné na karimatce v jídelně, ve vlastním autě, ve vlastním stanu či pod širým nebem – bude-li zájem, můžeme se domluvit, že necháme stát některá tee-pee pro zájemce o přespání z řad rodičů.

Tábořiště se nachází v oblasti českodubska na hranici Libereckého a Středočeského kraje v katastru obce Strážiště.

Přihlášky

Přihlášku je nutné zaslat do konce dubna 2021 na adresu info@pruzkumnici.net. Je možné ji vyplnit v počítači (nejjednodušší možnost) a zaslat bez podpisu. Případně je možné přihlášku vytisknout, vyplnit a vyfotit či naskenovat. Podepsaný originál přihlášky si potom vybereme těsně před odjezdem na tábor. V průběhu května pak očekávejte seznam dalších formalit, které bude potřeba před odjezdem na tábor odevzdat. Počítejte s tím, že se bude jednat o potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte (podepsaný lékařem), zdravotní dotazník a prohlášení o bezinfekčnosti (přesné znění formulářů ještě budeme ladit v závislosti na pandemických opatřeních vlády). Potvrzení o zdravotní způsobilosti má platnost dva roky a je tedy možné využít takové, které vám zbylo z minulých prázdnin.

Ke stažení

Cena a storno poplatky

Cena tábora je stanovena na 2 800 Kč. V ceně je strava pětkrát denně, zapůjčení (a částečně i pořízení) táborového inventáře, náklady na program, náklady na dezinfekci, případně testování, doprava materiálu a osob na tábor i v rámci tábora. V ceně není osobní kapesné dětí. Cestu z tábora domů si zajišťuje každý sám (viz předchozí bod).

Zálohu ve výši 1000 Kč je nutné uhradit do konce dubna 2021 na účet číslo 88228682/2010 vedený u FIO Banky. Variabilní symbol obdržíte po zaslání přihlášky. Zbytek částky je nutné doplatit do konce června 2021.

V případě, že bude tábor zrušen z důvodu pandemických opatření, vrací se již vybraný táborový poplatek ponížený o podíl na již prokazatelně vynaložených nákladech tábora. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci tábora účastnit z jakýchkoliv důvodů, bude mu táborový poplatek vrácen, avšak bude ponížen o již prokazatelně vynaložené náklady. V případě, že se účastník odhlásí méně než 14 dní před začátkem tábora, může být vrácený poplatek dále ponížen o podíl na fixních nákladech tábora.

Vybavení na tábor

Přesný seznam potřebného vybavení vám upřesníme během května. Počítejte ale s běžným vybavením, které potřebujete na výpravy: spacák, karimatka, batoh na výlet s přespáním. Jako hlavní zavazadlo můžete mít kufr, sportovní tašku, a nebo i bednu, která bude zároveň sloužit jako nábytek v tee-pee. Doporučená bedna má rozměry cca 60 × 45 × 35 cm (délka, šířka, výška). Vhodné je vnitřní rozdělení pomocí polic a zavírání na petlici se zámkem. Příklad toho jak taková bedna může vypadat na přiloženém obrázku: